Inmiddels zijn we vijftien jaar na de gebeurtenissen van 11 september 2001. De emoties zijn verdwenen en kunnen we het er eens rationeel over hebben. Voor personen die niet met alternatieve media in contact zijn gekomen sinds 911 gaat dit een lastige worden.

Wat betreft de gebeurtenissen van die dag: twee gebouwen gaan, zonder enige weerstand te ondervinden, in tien seconden tegen de grond. Correctie, niet alleen storten ze binnen deze tijd in, ze slagen er ook nog in voor een groot deel in zeer fijn poeder te veranderen. Later die dag gaat gebouw zeven, dat niet eens geraakt was, onderuit. En in een vlaag van helderziendheid kan de BBC dit twintig minuten van tevoren al voorspellen. Ondertussen blijkt het vliegtuigwrak bij het Pentagon totaal te ontbreken en zijn elementaire veiligheidsprocedures die dag niet gevolgd omdat de Amerikaanse defensie volkomen in beslag was genomen door oefeningen.

En natuurlijk is dit alles georganiseerd vanuit een grot in Afghanistan omdat 'ze onze vrijheid haten'. Het booswicht in dit verhaal weet uiteindelijk een keer of drie zijn eigen dood te overleven. En als hij uiteindelijk toch echt en definitief dood wordt verklaard geeft men hem een zeemansgraf waardoor er geen enkel bewijs is dat dit echt de man was wiens naam een decennium lang synoniem was met terrorisme.
Wat ons betreft is dit van een dusdanig fabeltjeskrant niveau dat wij er geen enkele waarde aan hechten.

Wij willen er niet langer omheen te draaien. Het officiële verhaal over 911 was een totale leugen. En als gevolg daarvan moeten alle maatregelen die, met 911 als excuus, zijn ingevoerd afgeschaft worden of op z'n minst ter discussie gesteld.