Doel van defensie in onze visie is dat we in geval van nood van ons af kunnen bijten. Een soort verzekering voor 'in geval dat'. Helaas is het Nederlandse leger door bezuinigingen nog maar een schaduw van wat het twintig jaar geleden was. Met een handje vol tanks en steeds minder vliegtuigen kunnen we niet echt stellen dat hier nog sprake is van een leger. Wat betreft defensie hebben wij het volgende op de agenda:

  • De Nederlandse strijdkrachten weer op  sterkte brengen.
  • Stoppen met deelname aan militaire avonturen buiten Europa.
  • Heroverweging van Nato en onze rol daarin.
  • Heroverwegen aanschaf JSF.
  • Geen gewapende drones