Afschaf fractioneel bankieren

Fractioneel bankieren is de praktijk van het veel meer uitlenen dan men op kas heeft en daar rente over te vragen. Dit leidt ertoe dat het grootste gedeelte van het geld in onze maatschappij uit het niets gecreëerd wordt door de banken. En deze rekenen daar nog rente over ook.

Corruptie

Tot hoever moet men wanbeleid tolereren onder de noemer incompetentie?Wanneer mag men beslissingen die regelrecht tegen de wil van de Nederlandse kiezer ingaan, bestempelen als verraad?We noemen wat voorbeelden.

Cultuur

We zijn de laatste decennia niet erg zuinig geweest op onze eigen cultuur.
Er is echter wel degelijk zoiets als een Europese identiteit en etniciteit.

Het huidige beleid is er nu juist op gericht deze lokale Europese culturen (dus ook de Nederlandse)  uit te hollen.
Wat ons betreft gaan we daar een punt achter zetten en komt de eigen identiteit weer op de eerste plaats.

Privacy

'Ik heb niets te verbergen. Ze mogen alles van me weten, behalve mijn rekeningnummer'In het nabije verleden een vaak gehoorde grap, als er weer eens een maatregel in opspraak kwam die een inbreuk deed op het recht op de privacy. Toen kon men zich een dergelijke naïviteit nog veroorloven. Nu, na de invoer van onder andere de identificatieplicht, verregaande afluisterpraktijken, cameratoezicht, en de OV-chipkaart, niet meer.

Media

Vrije pers is noodzakelijk voor een samenleving die vrijheid hoog in het vaandel heeft.
Maar helaas is 'vrije pers', iets van het verleden. Bijna alle media is in handen van een zeer kleine groep concerns.

De centralisatie van bezit heeft ertoe geleid dat de pers een propaganda machine is geworden.
Deze machine wordt systematisch tegen de bevolking ingezet.

Milieu

Een schoon milieu, wie kan daar nu tegen zijn? Wij in ieder geval niet.
Dat gezegd hebbende plaatsen wij de volgende opmerking bij ieder toekomstig milieubeleid.

Terrorisme

Aanslagen van terroristen zijn al decennia lang een probleem in Europa.

Sinds 11 september 2001 is dit naar een dusdanig niveau getild dat we rustig kunnen spreken over de wereld voor en na deze beruchte datum.

Gezondheid

In plaats van gezondheidszorg willen wij het hebben over gezondheid. Dit is noodzakelijk daar onze ongezondheid en daarmee samenhangend medisch apparaat inmiddels een industrie is geworden. En net als iedere andere industrie wil deze geld verdienen en haar marktaandeel vergroten. Waarom hebben we het niet eens over essentiële zaken zoals:  

Overheid

De invloed van de overheid op onze levens is enorm groot en blijft toenemen. We betalen ongelooflijke hoeveelheden belasting, moeten ons houden aan een oerwoud van regels.

Pagina's