Als we het hebben over een mooi voorbeeld van ziekelijke bemoeizucht dan is dit weer een prachtig voorbeeld. Als men de massamedia mag geloven is de gemiddelde Nederlander niet in staat zelf te beslissen waar ze een biertje mogen drinken.

Onze redenen om het alcoholverbod per direct van tafel te halen zijn als volgt:

•Het opvoeden van kinderen is een taak van de ouders. Daar we generaties lang zonder een alcoholverbod hebben geleefd zonder dat de maatschappij verviel tot een bende zuipende barbaren. Het risico dat dit nu wel gebeurd is verwaarloosbaar klein. Het invoeren van dit verbod is een belediging van alle Nederlandse ouders. Dit omdat men impliciet aangeeft dat zij niet capabel zouden zijn hun kinderen correct op te voeden.
•Sinds 2005 is in Nederland een algehele identificatieplicht van kracht. Iets waar eigenlijk geen maatschappelijke behoefte aan was een ook geen directe reden voor te vinden is. Wat heeft dit met een alcoholverbod verbod te maken? Wel het invoeren van een alcoholverbod voor jongeren geeft een excuus om de identificatieplicht in supermarkten noodzakelijk te maken. Bij dit verbod wordt vaak gezondheid aangegeven als reden. En met name bij pubers. Wij zien het aan het aanleren van een nieuwe generatie aan het op zak hebben van een ID kaart. Aan de top is men zich er prima van bewust dat als je volwassenen vraagt zich te pas en onpas te identificeren er razendsnel echte weerstand komt. Daarom pakt men een groep die zichzelf niet kan verdedigen en bovendien op een leeftijd zit dat ze nieuwe situatie al snel als normaal accepteren. Wij vinden deze praktijk ronduit verwerpelijk, pubers (jonge volwassenen) zijn mensen. Ze op deze leeftijd op deze minachtende manier te behandelen levert psychologische schade op waarbij het drinken van een biertje in het niet valt.
•Controle word primair afgewenteld op derden. Mocht u het nog niet weten. O.a. Supermarkten kunnen forse boetes krijgen als ze alcoholhoudende dranken aan jongeren verkopen. Het afwentelen van controles op derden is niet redelijk. Zelf als zou het huidige alcoholverbod blijven bestaan dan nog mag dit beslist niet toegelaten worden. Als een overheid iets wil verbieden mag ze er zelf op controleren.
•Bezit is onder het huidig regime al strafbaar. In onze visie is het kopen van een krat bier niet hetzelfde als het opdrinken van het hele krat. De huidige wet stelt bezit bij jongeren al strafbaar. En natuurlijk op een leeftijd dat ze er toch mee willen experimenteren. En daarmee hebben we de ingrediënten voor een voortgaande 'oorlog tegen alcohol' weer prima bij elkaar gebracht. Als we het verbod zo graag willen houden laat ze dan maar een blaastest doen. Boetes uitdelen op basis van bezit gaat te ver.
•Net als bij roken zit de dubbele standaard m.b.t. gezondheid ons dwars. Waarom wel zo'n repressie op een biertje maar tegelijkertijd kunstmatige zoetstoffen in het eten toestaan waarvan aangetoond is dat deze schadelijk zijn. Of het toestaan van genetisch gemodificeerd voedsel? Straling van mobiele apparatuur? Enzovoort. Het lijkt erop dat er alleen een verbod komt als dit de kleine man raakt.

Gezondheid als reden voor een alcoholverbod in onze beleving is een excuus voor de ware reden.
De bevolking laten wennen een steeds verder gaande repressie.
Het alcoholverbod kan de prullenbak in.