Belastingen, laten we er een paar op een rijtje zetten.

  • Inkomstenbelasting, minimaal 37% en kan oplopen tot 52%
  • BTW over ieder product dat gekocht wordt
  • Gemeentelijke belastingen
  • Waterschapsbelasting
  • Wegenbelasting
  • Parkeergelden
  • Successierechten
  • Overdrachtsbelasting
  • En natuurlijk, voor personen die desondanks toch nog wat geld hebben weten te sparen, de vermogensbelasting.

Nog nooit in de geschiedenis hebben we een regime gehad dat zoveel eist van haar bevolking.
Natuurlijk zullen wij daar wel heel veel voor terug krijgen? Gratis openbaar vervoer, onderwijs, medische hulp etc. Proest, kuch, ahum, nou nee niet echt!

Dan de logische vervolgvraag. Als men zich blauw betaalt, en daar persoonlijk noch collectief veel voor terug krijgt waar betalen we dan voor?

Het onderwerp belastingen hangt samen met de herziening van het geldstelsel. Zolang fractioneel bankieren geaccepteerd wordt is een hoge belastingdruk onvermijdelijk.
Zodra deze manier van bankieren stop gezet wordt kan de belastingdruk dramatisch omlaag. Onze visie zijn alle vormen van belasting te herzien en waar het kan zo snel mogelijk af te schaffen.
Nogmaals dit kan alleen als we een eind maken aan fractioneel bankieren. Alle belastingmaatregelen die wij voorstellen hangen daar mee samen.