De identificatieplicht. In WOII ingevoerd door de bezetter om mensen op te pakken en af te voeren, daarna begrijpelijk genoeg voor lange tijd onbespreekbaar. Maar tegenwoordig – zeker na de aanslagen van 9/11 - niet meer weg te denken uit de samenleving.
De politie en bepaalde ambtenaren die op ieder moment het ID-bewijs mogen opvragen is vanzelfsprekend geworden. Maar heeft het daadwerkelijk een positieve bijdrage geleverd aan het welzijn?

De ID-plicht betekent een forse inbreuk op de privacy van het individu. Wij zijn van mening dat iemand zich pas hoeft te verantwoorden als daadwerkelijk geconstateerd is, of het gegronde vermoeden bestaat dat hij/zij de wet overtreedt. De overheid hoeft niet op ieder willekeurig moment te weten wie iemand is, en al zijn gegevens te bewaren in een databank. Wij zijn geen criminelen.

Wat ons betreft een duidelijk nee tegen de Id-plicht. Wij als Kleptocraten zullen ons hard maken voor een samenleving waar individuele vrijheden zorgvuldig worden beschermd.