Afgelopen decennium is het toneel geweest van een ware hetze tegen rokers. En net zoals bij alcohol zijn er gevolgen voor de gezondheid van de betreffende persoon. Maar het is niet de taak van de overheid om kinderjuffrouw te spelen. Nu gaat het om roken, maar de bemoeizucht gaat daar echt niet stoppen.

Het rookverbod kan direct van tafel en wel om een aantal redenen:

•Zoals eerder vermeld, het is niet de taak van de overheid om dit soort kinderachtige verboden te handhaven. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid en zijn volwassen genoeg. Als een kroeg eigenaar zijn zaak rookvrij wil verklaren moet hij dat zelf weten, net zoals dezelfde eigenaar roken kan toestaan. De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar.
•Het rookverbod werd gebracht onder het mom van beschermen van de belangen van horeca medewerkers. Wij hebben het idee dat de horeca juist sterk te lijden heeft van het rookverbod door het verlies van klanten. Wij wensen de horeca een stimulans te geven met het opheffen van het verbod.
•Terugdringen van geluidsoverlast door de horeca. Sinds het rookverbod geïntroduceerd is zijn de rokers de straat op gedreven. Zelf als men op normaal volume converseert geeft dit geluidsoverlast. Dit probleem wordt door het rookverbod veroorzaakt.
•Opheffen anonieme controles. Wat ons vooral een doorn in het oog is, bij het handhaven van het huidig verbod, zijn de anonieme controles. Ieder moment kan je kroeg bezocht worden door een controleur in burger die zich niet als zodanig identificeert. Dit soort Stasi praktijken kunnen niet getolereerd worden. Als we dit toestaan leidt dit tot een anonieme verklikkermaatschappij waarin we elkaar met wantrouwen bekijken.

Naast de bovengenoemde redenen vinden wij de dubbele standaard ten opzichte van het gezondheidsaspect vreemd. Waarom wel vanwege gezondheidsredenen zo'n repressie op roken zetten maar tegelijkertijd kunstmatige zoetstoffen in het eten toestaan waarvan aangetoond is dat deze schadelijk zijn. Of het toestaan van genetisch gemodificeerd voedsel? Straling van mobiele apparatuur? Enzovoort.

Het lijkt erop dat er alleen een verbod komt als dit de kleine man raakt. Gezondheid als reden voor een rookverbod is in onze beleving een excuus voor de ware reden. En dat is, de bevolking te laten wennen aan een steeds groter wordende invloed van de overheid op hun levens. Wij wensen niet mee te werken aan een stukje slaventraining.

Het rookverbod kan de prullenbak in.